หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภากับการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)