หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 8/2566 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 8/2566 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

Sort by: Order: Results: