หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 2/2566 สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน และลดภาวะการหมดไฟของแรงงาน (BURNED OUT)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 2/2566 สวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับแรงงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน และลดภาวะการหมดไฟของแรงงาน (BURNED OUT)"

Sort by: Order: Results: