หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2566 แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.1 ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา by Relation "POLICY BRIEF ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2566 แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน"

Sort by: Order: Results: