พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายอ้อมเมืองชลบุรี ในท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)