หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีการ เกษตร ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ พ.ศ. 2518

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)