หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

พระราชบัญญัติอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2489

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)