หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 3.1 สิ่งพิมพ์ทั่วไป by Relation "(ร่าง) แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์The National Cyber Incident Response Plan of Thailand (Draft) สำหรับการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Thailand s National Cyber Exercise 2022)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 3.1 สิ่งพิมพ์ทั่วไป by Relation "(ร่าง) แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์The National Cyber Incident Response Plan of Thailand (Draft) สำหรับการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Thailand s National Cyber Exercise 2022)"