Browsing by Relation "Hot Issue (ธ.ค. 2560) [มาตรฐานคิวอาร์โค้ด มิติใหม่ระบบการชำระเงินไทย หนึ่งก้าวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด]"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing by Relation "Hot Issue (ธ.ค. 2560) [มาตรฐานคิวอาร์โค้ด มิติใหม่ระบบการชำระเงินไทย หนึ่งก้าวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด]"

Sort by: Order: Results: