ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-04-05T09:41:16Z
dc.date.available 2012-04-05T09:41:16Z
dc.date.issued 2554-03-07 TH
dc.identifier c2ร่างพรบ.การบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ.pdf TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/78915
dc.language.iso th TH
dc.relation เอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 7 มีนาคม 2554 TH
dc.title ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... [ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว] TH
dc.type ร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภา TH
dc.parliament วุฒิสภา TH
dc.parliament.session สามัญ TH
dc.date.agenda 2554-03-07 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps