รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 6/2561 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps