กระทู้ : เรื่อง การขอขยายขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-03-15T13:52:39Z
dc.date.available 2012-03-15T13:52:39Z
dc.date.issued 2531-00-00 TH
dc.identifier 30778.pdf TH
dc.identifier.citation รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20/วันที่ 27 ตุลาคม 2531 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/49986
dc.subject เงินเดือน TH
dc.subject กระทู้ TH
dc.subject พรรคประชาธิปัตย์ TH
dc.subject สวัสดิการข้าราชการ TH
dc.subject กำนัน TH
dc.subject ผู้ใหญ่บ้าน TH
dc.subject แพทย์ประจำตำบล TH
dc.subject สารวัตรกำนัน TH
dc.subject ค่าตอบแทน TH
dc.title กระทู้ : เรื่อง การขอขยายขั้นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน TH
dc.type รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) TH
dc.identifier.bibno 000000000030778 TH
dc.format.page 405-406 TH
dc.parliament สภาผู้แทนราษฎร TH
dc.parliament.session สามัญ TH
dc.contributor.question สุรชาติ ชำนาญศิลป์ TH
dc.contributor.answer สุรชาติ ชำนาญศิลป์ TH
dc.parliament.sittingDate 2531-10-27 TH
dc.parliament.sittingNo 20 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps