พ.ร.ฎ.กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-27T10:46:32Z
dc.date.available 2012-02-27T10:46:32Z
dc.date.issued 2549-06-14 TH
dc.identifier SOP-DIP.P.814368_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.ฎ.กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ก หน้า 10 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/36226
dc.language.iso th TH
dc.title พ.ร.ฎ.กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549 TH
dc.type พระราชกฤษฎีกา TH
dc.description.vol 123 TH
dc.description.no 62ก TH
dc.identifier.bibno 000009772 TH
dc.format.page 10 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps