หนังสือเปรียบเทียบคำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 กับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับปัจจุบัน) รวมติดต่อกันถึง 70 ปี (ตอน 1)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)