เชิงปฏิบัติคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.creator ศรีนิดา พรหมหิตาธร TH
dc.creator สมพร พรหมหิตาธร TH
dc.date.accessioned 2012-06-08T08:08:15Z
dc.date.available 2012-06-08T08:08:15Z
dc.date.issued 2543-00-00 TH
dc.identifier 18623.pdf TH
dc.identifier.ISBN 9747737132 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301574
dc.language th TH
dc.publisher นิติธรรม TH
dc.title เชิงปฏิบัติคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย TH
dc.type สิ่งพิมพ์เผยแพร่เฉพาะวงงานรัฐสภา TH
dc.publisher.place กรุงเทพฯ TH
dc.format.page 223 TH
dc.description.tableofcontent ปกหน้า TH
dc.description.tableofcontent คำนำ TH
dc.description.tableofcontent สารบัญ TH
dc.description.tableofcontent คดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย TH
dc.description.tableofcontent หลักว่าด้วยความรับผิดทางอาญา TH
dc.description.tableofcontent องค์ประกอบฝ่ายผู้กระทำ TH
dc.description.tableofcontent - การขับเคลื่อนทางกายภาพ TH
dc.description.tableofcontent - การขับเคลื่อนทางจิตใจ TH
dc.description.tableofcontent องค์ประกอบฝ่ายผู้ถูกกระทำ TH
dc.description.tableofcontent ผลของการกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ผลโดยตรง TH
dc.description.tableofcontent - ผลโดยอ้อม TH
dc.description.tableofcontent สถานที่ที่เกดการกระทำนั้น TH
dc.description.tableofcontent - หลักดินแดน TH
dc.description.tableofcontent - หลักบุคคล TH
dc.description.tableofcontent - หลักสากล TH
dc.description.tableofcontent ความผิดต่อชีวิต TH
dc.description.tableofcontent ฆ่าโดยตรง TH
dc.description.tableofcontent - การกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - เจตนา TH
dc.description.tableofcontent - ผลคือความตาย TH
dc.description.tableofcontent - ผลฉกรรจ์ของ มาตรา ๒๘๙ TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าบุพการี TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่ฯ TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอื่น TH
dc.description.tableofcontent - ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น TH
dc.description.tableofcontent ฆ่าโดยอ้อม TH
dc.description.tableofcontent - ทำให้คนตายโดยไม่เจตนา TH
dc.description.tableofcontent - ทำให้คนตายโดยประมาท TH
dc.description.tableofcontent - ทำให้คนอื่นฆ่าตนเอง TH
dc.description.tableofcontent - กรณีตาม มาตรา ๒๙๒ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำและการกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ถูกกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ผลของการกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ช่วยหรือยุยงให่ฆ่าตัวตายตาม มาตรา ๒๙๓ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้ถูกกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - ผล TH
dc.description.tableofcontent - ชุลมุนต่อสู้ทำให้คนตายตาม มาตรา ๒๙๔ TH
dc.description.tableofcontent - ผู้กระทำและการกระทำ TH
dc.description.tableofcontent - เจตนา TH
dc.description.tableofcontent - ผล TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกตในการฟ้องคดีเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ TH
dc.description.tableofcontent ความผิดต่อร่างกาย TH
dc.description.tableofcontent - ทำร้ายโดยเจตนา TH
dc.description.tableofcontent - เจตนาทำร้ายร่างกาย TH
dc.description.tableofcontent - บาดแผลถึงบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือไม่ TH
dc.description.tableofcontent - ทำร้ายสาหัส TH
dc.description.tableofcontent - เกี่ยวกับเจตนาระหว่างผู้กระทำผิดหลายคน TH
dc.description.tableofcontent - เกี่ยวกับบาดแผลสาหัส TH
dc.description.tableofcontent - ข้อสังเกตในการฟ้องอันตรายสาหัส TH
dc.description.tableofcontent - อันตรายสาหัสคืออะไร TH
dc.description.tableofcontent - ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆษนประสาท TH
dc.description.tableofcontent - เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ TH
dc.description.tableofcontent - เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด TH
dc.description.tableofcontent - หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว TH
dc.description.tableofcontent - แท้งลูก TH
dc.description.tableofcontent - จิตพิการอย่างติดตัว TH
dc.description.tableofcontent - ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต TH
dc.description.tableofcontent - ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน TH
dc.description.tableofcontent - ทำร้ายร่างกายด้วยเหตุฉกรรจ์ TH
dc.description.tableofcontent - ทำร้ายโดยไม่เจตนา TH
dc.description.tableofcontent - ชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส TH
dc.description.tableofcontent - ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส TH
dc.description.tableofcontent ชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด TH
dc.description.tableofcontent ภาคผนวก TH
dc.description.tableofcontent เป็นป้องกัน TH
dc.description.tableofcontent ไม่เป็นป้องกัน TH
dc.description.tableofcontent เป็นป้องกันเกินเหตุ TH
dc.description.tableofcontent เป็นบันดาลโทสะ TH
dc.description.tableofcontent ปกหลัง TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps