การถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาทางวิทยุกระจายเสียงโดยวิทยุรัฐสภาในระบบ เอฟเอ็ม (FM) 87.5 เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ในระบบเอฟเอ็ม (FM) 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และในระบบเอเอ็ม (AM) 819 กิโลเฮรตซ์ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps