ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 23 [ยาซิซาไพรด์ (Cisapride) ยาไมโสพรอสตอล (Misoprostol) ยากลุ่มสกัดกั้นประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Blocking Agents) และยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ (ยาใหม่)แบบมีเงื่อนไข)]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)