พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T11:45:31Z
dc.date.available 2012-02-17T11:45:31Z
dc.date.issued 2553-12-07 TH
dc.identifier SOP-DIP_P_1406351_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 54 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/17050
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ)#299604
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 26/2553)#57239
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 14/2553)#72230
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ครั้งที่ 7/2553)#57084
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ครั้งที่ 7/2553)#72158
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ) (ครั้งที่ 21/2553)#56971
dc.title พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 TH
dc.type พระราชบัญญัติ TH
dc.description.vol 127 TH
dc.description.no 54 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps