พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T11:45:25Z
dc.date.available 2012-02-17T11:45:25Z
dc.date.issued 2553-07-22 TH
dc.identifier SOP-DIP_P_1368170_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 1 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/17029
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....#299569
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ครั้งที่ 2/2553)#72295
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 7/2553)#56881
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 23/2553)#56992
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ครั้งที่ 27/2553)#72484
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....#299591
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....#299587
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร [Title] ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....#299584
dc.title พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 TH
dc.type พระราชบัญญัติ TH
dc.description.vol 127 TH
dc.description.no 1 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps