พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T11:43:36Z
dc.date.available 2012-02-17T11:43:36Z
dc.date.issued 2546-07-06 TH
dc.identifier SOP-DIP_P_404881_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 1 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/16637
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 26/2545)#69590
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 26/2546)#54335
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.... (ครั้งที่ 8/2546)#69925
dc.title พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 TH
dc.type พระราชบัญญัติ TH
dc.description.vol 120 TH
dc.description.no 1 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps