พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T11:43:35Z
dc.date.available 2012-02-17T11:43:35Z
dc.date.issued 2546-06-20 TH
dc.identifier SOP-DIP_P_404880_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 4 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/16635
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ....#53797
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 24/2545)#69578
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 16/2545)#69503
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) [Title] ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2545 ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา รวม 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. และกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จำนวนสภาละ 12 คน ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 175 (3)#69619
dc.relation.isbasedon [Collection] 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) [Title] ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. .... (ครั้งที่ 20/2546)#54255
dc.title พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 TH
dc.type พระราชบัญญัติ TH
dc.description.vol 120 TH
dc.description.no 4 TH


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation

    Browse

    Mobile Apps