พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2012-02-17T11:39:35Z
dc.date.available 2012-02-17T11:39:35Z
dc.date.issued 2535-02-28 TH
dc.identifier SOP-DIP_P_404089_0001.pdf TH
dc.identifier.citation พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 28 TH
dc.identifier.uri http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/15766
dc.title พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 TH
dc.type พระราชบัญญัติ TH
dc.description.vol 109 TH
dc.description.no 28 TH
dc.format.page 9


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record